Gebruiksvoorwaarden

Bedrijf: BUZZ ARCADE

Hoofdkantoor: Rue Reine Elisabeth 2

Telefoonnummer: +32491 98 92 45

E-mail: shop@buzz-arcade.com

Algemene verkoopvoorwaarden voor producten verkocht op: www.buzz-arcade.com

Laatste bijwerkingsdatum: 2018

Artikel 1 - Doel

Deze voorwaarden regelen de verkoop door BUZZ ARCADE van Arcade Machines en Elektronische Spellen.

Artikel 2 - Prijzen

De prijzen van onze producten zijn in euro's, inclusief alle belastingen (BTW en andere van toepassing zijnde belastingen op de dag van de bestelling), tenzij anders vermeld, en exclusief verwerkings- en verzendkosten.

Als u bestelt vanuit een land anders dan België, bent u de importeur van de betreffende producten. Douanerechten of andere lokale belastingen, invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van BUZZ ARCADE. Ze zijn voor uw rekening en vallen volledig onder uw verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en organisaties in uw land. Wij raden u aan hierover informatie in te winnen bij uw lokale autoriteiten.

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, moeten worden betaald in euro's.

BUZZ ARCADE behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product wordt in rekening gebracht op basis van het tarief dat geldt op het moment van de validatie van de bestelling en afhankelijk van de beschikbaarheid.

Producten blijven eigendom van BUZZ ARCADE totdat de volledige prijs is betaald.

Let op: zodra u fysiek in het bezit bent van de bestelde producten, gaan de risico's van verlies of schade aan de producten over op u.

INTRACOMMUNAUTAIR:

Als u een professional bent met een intracommunautair BTW-nummer, kunt u na verificatie (kopie van identiteitsbewijs en kopie van de statuten van de onderneming) uw klantaccount omzetten in een professioneel account. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Voltooi deze procedure door te mailen naar info@buzz-arcade.com voordat u uw bestelling plaatst.

Artikel 3 - Bestellingen

U kunt een bestelling plaatsen:

 • Online: www.buzz-arcade.com
 • Telefonisch op +32491 98 92 45 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
 • In de showroom: (op afspraak) Rue de la Câblerie 14 in 4000 Luik.

Contractuele informatie wordt in het Frans gepresenteerd en wordt uiterlijk bij de validatie van de bestelling bevestigd.

BUZZ ARCADE behoudt zich het recht voor om om welke reden dan ook een betaling niet te registreren en een bestelling niet te bevestigen, met name in geval van leveringsproblemen of problemen met de ontvangen bestelling.

Artikel 4 - Validatie van uw bestelling

Elke bestelling die op www.buzz-arcade.com wordt geplaatst, impliceert naleving van deze algemene voorwaarden. Elke bestelbevestiging impliceert uw volledige en onvoorwaardelijke naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen dienen als bewijs van de transactie.

U verklaart dat u hiervan perfect op de hoogte bent.

De bestelbevestiging wordt beschouwd als een handtekening en acceptatie van de uitgevoerde transacties.

Een samenvatting van de informatie van uw bestelling en deze algemene voorwaarden wordt naar u gestuurd via het e-mailadres dat uw bestelling bevestigt.

Artikel 5 - Betaling

Betaling van uw aankopen gebeurt met een creditcard via het beveiligde PayPal-systeem of via een bankoverschrijving.

De kaart wordt belast bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 6 - Herroeping

Conform de bepalingen van artikel L.121-21 van de Consumentenwet heeft u een herroepingstermijn van 10 dagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of betaling van boetes.

Retouren moeten in hun originele en volledige staat zijn (verpakking, accessoires, instructies). In dit kader bent u aansprakelijk. Eventuele schade aan het product op dat moment kan leiden tot het verlies van het herroepingsrecht.

De kosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht zal BUZZ ARCADE de betaalde bedragen binnen 14 dagen na kennisgeving van uw verzoek en via dezelfde betaalmethode als bij de bestelling terugbetalen.

Als het item gebruikt of geopend is, is herroeping niet langer mogelijk.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Conform de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de Consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op:

 • De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het verstrijken van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
 • De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die buiten de controle van de professional vallen en die zich kunnen voordoen tijdens de herroepingstermijn.
 • De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn.
 • De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
 • De levering van goederen die na levering door de consument zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd.
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen.
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de levering is uitgesteld tot meer dan dertig dagen en waarvan de overeengekomen waarde bij het sluiten van de overeenkomst afhankelijk is van schommelingen op de markt die buiten de controle van de professional vallen.
 • De levering van audio- of video-opnames of computerprogramma's waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken na levering.
 • De levering van een krant, tijdschrift of periodiek, behalve voor abonnementen op deze publicaties.
 • Transacties die zijn aangegaan tijdens een openbare veiling.
 • De levering van digitaal materiaal dat niet wordt geleverd op een tastbaar medium, waarvan de uitvoering is begonnen na de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en afstand van zijn herroepingsrecht.

Artikel 7 - Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op www.buzz-arcade.com en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Voor producten die niet op voorraad zijn, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van de productietijd in onze werkplaatsen, gemiddeld 10 dagen.

In geval van onbeschikbaarheid van een product na het plaatsen van uw bestelling, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen betaling afgeschreven.

Bovendien is www.buzz-arcade.com niet bedoeld om producten in grote hoeveelheden te verkopen. Daarom behoudt BUZZ ARCADE zich het recht voor om bestellingen van 10 identieke artikelen te weigeren.

Artikel 8 - Levering

De producten worden geleverd op het opgegeven afleveradres tijdens het bestelproces, binnen de op de bestelpagina aangegeven termijn.

In geval van vertraging in de verzending wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van eventuele gevolgen voor de opgegeven levertijd.

Bij levering door een vervoerder kan BUZZ ARCADE niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die uitsluitend te wijten zijn aan de afwezigheid van de klant na meerdere afspraakverzoeken.

LET OP: u moet uw pakket openen en de goederen controleren voordat u het ontvangstbewijs ondertekent. Als u tekent, wordt dit beschouwd als geleverd in de staat waarin het is, en de garantie voor schade valt niet onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder. Het retourneren van de goederen naar onze werkplaats en het herstellen van de schade zijn voor uw rekening.

Artikel 9 - Garantie

Al onze producten vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie voor verborgen gebreken, zoals voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van non-conformiteit van een verkocht product kan dit worden geretourneerd en omgeruild.

Alle claims en verzoeken om ruiling moeten per e-mail worden ingediend binnen 10 dagen na levering.

De producten moeten in de staat worden geretourneerd waarin u ze heeft ontvangen, inclusief alle onderdelen (accessoires, verpakking, instructies...). De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

In geval van garantieherstel wordt dit uitgevoerd in onze werkplaatsen en zijn de heen- en terugreiskosten voor rekening van de klant.

De bepalingen van dit artikel verhinderen niet dat u gebruikmaakt van het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. BUZZ ARCADE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-naleven van de wetgeving in het land waar het product wordt geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan of de producten of diensten die u van plan bent te bestellen, kunnen worden ingevoerd of gebruikt.

Bovendien kan BUZZ ARCADE niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van het gekochte product.

Ten slotte kan BUZZ ARCADE niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade die voortvloeien uit het gebruik van internet, zoals onderbrekingen in de dienstverlening, externe inbreuken of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht bij geschillen

Deze overeenkomst is opgesteld in het Frans. Deze verkoopvoorwaarden vallen onder het Belgische recht. In geval van geschillen zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

Alle elementen van www.buzz-arcade.com zijn en blijven het intellectuele eigendom van BUZZ ARCADE. Niemand is gemachtigd om enig element van de site, of het nu gaat om software, visueel materiaal of geluid, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te exploiteren, te herverdelen of op welke manier dan ook te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BUZZ ARCADE.

Enige eenvoudige link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BUZZ ARCADE.

Artikel 13 - Persoonsgegevens

BUZZ ARCADE behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en voor de verbetering van de diensten en informatie die wij u verstrekken.

Ze kunnen ook worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals bedrijven die belast zijn met de uitvoering van diensten en bestellingen voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard om wettelijke en regelgevende verplichtingen na te komen.

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978 heeft u het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens en persoonlijke gegevens rechtstreeks op de website.

Artikel 14 - Archiveren Bewijs

BUZZ ARCADE bewaart bestelbonnen en facturen op een betrouwbaar en duurzaam medium dat een getrouwe kopie vormt overeenkomstig artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.

De geautomatiseerde registers van BUZZ ARCADE worden door alle betrokken partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 15 - Games

Gelicentieerde ROM's (spelbestanden) zijn niet inbegrepen in de kosten van BUZZ ARCADE. Dit betreft uitsluitend de kosten voor de configuratiediensten van Hyperspin, Recalbox, Retropie en de hardware.

Door de diensten van BUZZ ARCADE te betalen, verklaart u in het bezit te zijn van originele games. U stemt ermee in en verleent alleen toestemming om software te downloaden, te installeren en te configureren voor alle ROM-sets voor uw persoonlijke onderzoek of om een back-up te hebben van originele games die u al in uw bezit hebt in geval van verlies of slijtage.

Gamebestanden worden alleen verstrekt voor onderzoeksdoeleinden of als u fysiek in het bezit bent van het originele spel om wettelijk het recht te hebben om een kopie te bezitten in geval van verlies of slijtage.

Zodra u uw onderzoek heeft voltooid of de gamebestanden niet meer gebruikt, bent u verplicht om onmiddellijk alle ROM-sets (gedownloade gamebestanden) te verwijderen.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van software

Alle diensten van BUZZ ARCADE zijn voor persoonlijk gebruik voor RPI- of pc-arcademachines. Wij zijn niet verantwoordelijk als ze worden gebruikt voor commerciële of illegale doeleinden.

U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van ROM's (spelbestanden) als u het origineel niet bezit.

Wij willen benadrukken dat het downloaden van illegale games of games die auteursrechtelijk zijn beschermd, in strijd is met de wet. We raden u ten zeerste aan alleen games zonder auteursrecht te gebruiken, zoals die van Mamedev.

De meegeleverde microSD-kaart dient alleen ter demonstratie; als u niet in het bezit bent van de licenties van de ROM's op de demo-kaart.

BUZZ ARCADE VERKOOPT GEEN GAMES OF ROM'S. De systemen zijn ook 100% GRATIS en OPEN SOURCE. Ter herinnering, BUZZ ARCADE is een fabrikant van meubels; games en systemen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

ALLEEN de Pandora box wordt geleverd met games onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Artikel 17 - Verantwoordelijkheid voor het ontwerp van aangepaste stickers

U vindt onze thema's op onze website; let op, al onze foto's zijn:

"Foto niet-contractueel" is een term die vaak wordt gebruikt in de reclamesector. Juridisch gezien betekent deze term dat er mogelijk een verschil (groot of klein) is tussen wat u op de foto ziet en wat wordt geleverd.

De klant kiest de tekeningen, afbeeldingen, foto's of andere teksten die op de arcadekast moeten worden geplaatst. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de selectie die hij heeft gemaakt en de toestemmingen of auteursrechten die van toepassing kunnen zijn op zijn keuzes.

BUZZ ARCADE voert geen controle of onderzoek uit naar de gevraagde thema's en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Met andere woorden, de klant blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de bestelde stickers en is als enige burgerlijk aansprakelijk.

Als een creatie aan BUZZ ARCADE wordt gevraagd, wordt deze altijd gemaakt in overeenstemming met en onderworpen aan goedkeuring door de aanvrager. Het blijft eigendom van BUZZ ARCADE en kan worden gebruikt in het BUZZ ARCADE-catalogus voor andere klanten.